Onze missie

Het KCE is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen m.b.t. gezondheidszorg. Deze studieonderwerpen worden meestal voorgesteld door de overheid (de minister van Volksgezondheid, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid), universiteiten, beroepsorganisaties, enz.

De opdracht van het KCE bestaat uit het uitvoeren van nauwgezette en objectieve wetenschappelijke studies, waarop de beleidsmakers of de zorgverleners hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering kunnen baseren. Men verwacht dan ook van het KCE dat het de weg wijst naar de best mogelijke oplossingen voor een optimaal toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, en dit in een context van een toenemende vraag en beperkte budgetten.

Daar eindigt ook de rol van het KCE. Het is niet betrokken bij de politieke keuzes die op basis van zijn rapporten worden gemaakt, ook niet als de beleidsmakers de KCE-adviezen aanpassen aan de realiteit van het terrein.

Het KCE is een parastatale van het type B. Dit statuut garandeert een volledige onafhankelijkheid tegenover zijn financierders, in hoofdzaak de federale overheid.  

Wat betekent de afkorting KCE?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
koos voor de afkorting KCE als samentrekking van Kenniscentrum - Centre d’Expertise.

Onze waarden :

Wat wij willen zijn

  • onafhankelijk
  • nauwgezet
  • transparant

voor een zorg met de volgende kenmerken:

  • kwalitatief
  • toegankelijk
  • duurzaam
  • patiëntgericht
Published on: 
11-07-2017