Persberichten

Overlevingskans bij slokdarm -en maagkanker stijgt door behandeling in ‘ervaren’ ziekenhuis, dus dringend centralisatie nodig

Ook de aanpak van hoofd- en halskanker wordt best beperkt tot bepaalde ziekenhuizen

In België nemen het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), het Kankerregister en het College voor Oncologie al een aantal jaren initiatieven...

New_Year

Happy New Year and Merry Christmas

Het KCE-team wenst u het allerbeste voor 2019. Het KCE is gesloten van 22/12 tot 02/01

Communiqué de presse illustration

Incontinentie: eerst proberen te behandelen, dan pas luiers gebruiken.

In ons land kunnen mensen met incontinentie onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse vaste vergoeding (forfait) van het RIZIV ontvangen.

CP_303

Wat vond u van uw verblijf in ons ziekenhuis?

Als uzelf of iemand in uw omgeving recent werd gehospitaliseerd, hebt u het waarschijnlijk meegemaakt: de patiënt wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen...

91 gemeenten geselecteerd voor de grote Belgische enquête over levenskwaliteit

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een nationale enquête uit naar de prioriteiten van de Belgen m.b.t. levenskwaliteit*.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Communiqué de presse

Geen ‘sleutel op de deur’ oplossing voor financiering hoogvariabele ziekenhuiszorg

Voor de hervorming van de Belgische ziekenhuisfinanciering voorziet minister van Volksgezondheid De Block een indeling van de ziekenhuisverblijven in drie...

Illustration CP 301

Welke geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

De geestelijke gezondheidszorg van kinderen en volwassenen is in afzonderlijke systemen georganiseerd, maar hoe staat het met de ouderen?

CP_300

De analyse van ons volledig DNA staat aan de poorten van onze gezondheidszorg. Hoe ermee om te gaan?

Bij een ‘klassieke’ genetische analyse worden enkel bepaalde genen onderzocht.

CP

Een innovatief evaluatieprotocol voor de 34 RIZIV-conventies

RIZIV-conventies worden vooral gebruikt voor de financiering van multidisciplinaire zorg, zoals revalidatiezorg.

Barecode

3D geprinte implantaten maken snel opgang, maar zijn ze ook minstens even veilig en doeltreffend?

In de medische sector kent 3D printen de laatste jaren een toenemende belangstelling en groei.

R296

Welke zorg wilt u aan het einde van uw leven? Praat er op tijd over!

Wat wordt in ons land beschouwd als passende zorg in de laatste levensfase? Hoe komt het dat sommige mensen deze zorg niet krijgen, en hoe kan dit worden...

GPS

Een handleiding voor de aanpak van rugpijn

Wat te doen bij rugpijn? Voor deze ‘kwaal van de eeuw’ wordt een brede waaier aan oplossingen aangeboden.

Prisons

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) doet voorstellen tot verbetering van de gezondheidszorg in de gevangenis

Er zijn plannen om de bevoegdheid voor gezondheidszorg in gevangenissen over te hevelen van de minister van Justitie naar die van Volksgezondheid.

CP_292

Gezondheidsdoelstellingen in België: van een ad hoc naar een gestructureerde aanpak

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt alle landen aan om concrete doelstellingen voor hun gezondheidsbeleid vast te leggen.

R291

Naar een meer wetenschappelijke en coherente gezondheidszorg

De praktijk van de gezondheidszorg wordt steeds meer ‘evidence-based’, wat betekent dat ze steeds meer is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

CP_290

Planning van het aanbod van artsen in België: wiskundige modellering of strategische beslissing?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde het wiskundig projectiemodel voor het artsenbestand gebruikt door de Planningscommissie ...

Published on: 
27-10-2017