Een klinische richtlijn rond lage rugpijn

Het KCE maakte een update van zijn richtlijn over lage rugpijn, die ongeveer tien jaar oud is. Wat is er sindsdien veranderd? Men heeft vooral een meer "bio-psycho-sociaal" begrip van het risico op het chronisch worden van de pijn, gekregen. Daarom moeten de accenten op de zorg subtiel worden verlegd.

Het is algemeen geweten: rugpijn is in principe onschadelijk en geneest in de overgrote meerderheid van de gevallen spontaan. Geen reden dus om deze aandoening te ‘medicaliseren’. Toch is het absoluut nodig om de patiënten die een hoger risico lopen op chronische beperkingen of pijn te identificeren, want zij hebben een specifieke, meer complexe en multidisciplinaire aanpak nodig. Om hen op te sporen, reikt het KCE twee korte, internationaal gevalideerde vragenlijsten (met 10 vragen) aan: STarT Back en Örebro. Daarmee kunnen vlot yellow flags (overtuigingen en percepties van de patiënt) worden vastgesteld. Ook met de relationele en professionele context moet rekening worden gehouden (zie tabel met de gele, oranje, blauwe en zwarte vlaggen)

Ingaan tegen verkeerde overtuigingen

Deze risicobeoordeling (nieuw t.o.v. de vorige richtlijn) richt zich vooral op het pijngevoel, de angst van de patiënten en hun - foutieve maar wel schadelijke - overtuiging, dat als ze bv. bewegen, hun blessure zal verergeren. Deze patiënten hebben een pedagogische aanpak nodig, en moeten worden gerustgesteld en aangemoedigd om zoveel mogelijk actief te blijven. Dramatiserende boodschappen moeten zeker worden vermeden, want deze doen enkel hun stress toenemen (u vindt hiervan een overzicht hier)

Beeldvorming kan contra-productief zijn

Het gebruik van beeldvorming moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het stelt de patiënt bloot aan een (soms aanzienlijke) straling en weegt zwaar op het gezondheidszorgbudget. Bovendien kunnen er "anomalieën" worden ontdekt die daarom niet de pijn veroorzaken. Zo leiden velen onder ons een perfect normaal leven, zonder te weten dat ze een hernia hebben, die enkel aan het licht  zou worden gebracht door beeldvorming.

De belangrijkste boodschappen van de klinische richtlijn worden samengevat in het algoritme in  pdf-formaat (1 pagina).

Een interactieve tool in het najaar

De multidisciplinaire werkgroep (huisartsen, kinesitherapeuten, osteopaten en chiropractors specialisten in fysische geneeskunde en revalidatie, anesthesisten en pijnspecialisten, orthopedisch chirurgen, neurochirurgen en psychologen), die door de KCE-onderzoekers werd gevormd om de richtlijn te ontwikkelen, zal in het najaar op hetzelfde elan verdergaan en een zorgpad opstellen. Het zal de te ondernemen acties per zorgverlener bevatten, afhankelijk van het pijnstadium van de patiënt. Het pad zal ook worden verspreid in de vorm van een interactieve elektronische tool, voor een zo groot mogelijk gebruiksgemak. Afspraak in november!

Download  de klinische richtlijn. 

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG
Published on: 
05-03-2019