Over het KCE

ONZE MISSIE

Met zijn analyses en wetenschappelijke studies adviseert het KCE de beleidsmakers bij het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering. Het KCE is niet betrokken bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij de uitvoering ervan, maar het heeft wel de opdracht om de weg te wijzen naar de best mogelijke oplossingen. En dit in een context van een optimaal toegankelijke gezondheidzorg van hoge kwaliteit, rekening houdend met de toenemende vraag en de budgettaire beperkingen. Daarnaast ondersteunt het KCE de zorgverleners door klinische richtlijnen te ontwikkelen en aan te passen aan de steeds evoluerende wetenschappelijke kennis en probeert het met zijn methodologische publicaties een leidraad te bieden aan andere onderzoekers in de gezondheidszorg.

Het KCE is actief in vier grote domeinen:

 • Ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practice)
 • Evaluatie van medische technologieën en geneesmiddelen (Health Technology Assessment )
 • Organisatie en financiering van de gezondheidszorg (Health Services Research)
 • Ontwikkeling van nauwgezette handleidingen voor adequaat studiewerk (Methods)

ONZE ZEVEN KERNWAARDEN

 • Wetenschappelijke excellentie en kwaliteit
 • Intellectuele onafhankelijkheid en objectiviteit
 • Performantie, toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg
 • Dynamische communicatie
 • Patiëntgerichtheid
 • Dialoog en overleg
 • Transparantie en goed bestuur

WAARVOOR STAAT DE AFKORTING KCE?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
koos voor de afkorting KCE als samentrekking van
Kenniscentrum - Centre d’Expertise.

Published on: 
14-06-2017