Zuurstoftherapie thuis

KCE Reports 156A (2011)

Personen met chronisch longlijden kunnen soms thuis behoefte hebben aan extra zuurstoftoediening. In België kan zulke zuurstoftherapie zonder enige beperking door elke arts worden voorgeschreven, en de laatste jaren ziet men een grote stijging van de uitgaven. Bij de organisatie van de therapie zijn verschillende beleidsinstanties en privé- en beroepsorganisaties betrokken, waardoor een globale visie ontbreekt. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit voor het herbekijken van de prijzen en voor de minst dure methodes om de zuurstof toe te dienen, vermits ze toch een gelijkwaardig medisch effect hebben. Verder wordt de langdurige therapie best voorbehouden voor patiënten bij wie het wetenschappelijk bewezen is dat ze er baat bij hebben: mensen met zeer ernstige ademnood door COPD, mucoviscidose, hartfalen en bepaalde longziekten. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
07-06-2011