Richtlijn Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) kondigt op haar website een brede consultatie van stakeholders (inclusief patiëntenorganisaties) voor met als doel consensus te bereiken over de definitie van langdurige COVID.

De WGO heeft, sinds de update op 25/01/2021, ook een hoofdstuk over langdurige COVID toegevoegd in haar richtlijn over de klinische aanpak van COVID-19. We beschrijven hier kort de hoofdstukken over revalidatie na COVID-19 (hoofdstuk 19) en aanpak na de acute COVID-19 fase (hoofdstuk 24). 

  • Revalidatie na COVID-19: Dit hoofdstuk richt zich op de revalidatie van gehospitaliseerde COVID-19 patiënten met aandacht voor opstart revalidatie tijdens hospitalisatie, screening revalidatienoden voor en na ontslag. Ook voor patiënten die tijdens de acute fase van COVID-19 thuis behandeld werden wordt aanbevolen dat nagegaan wordt of er eventueel fysieke, cognitieve of mentale problemen ontstaan zijn ten gevolge van COVID-19 waarvoor revalidatie noodzakelijk is. De WGO beveelt aan om op basis van de patiëntbehoeften geïndividualiseerde revalidatieschema’s (subacuut of op langere termijn) aan te bieden gericht op het aanhoudend karakter van de symptomen en de functionele beperkingen.  
  • Aanpak na acute fase COVID-19: In haar richtlijn stelt de WGO dat elke patiënt met aanhoudende, wisselende of nieuwe symptomen toegang dient te hebben tot nazorg ongeacht de ernst van de voorafgaande acute COVID-19 fase. Dit geldt zowel voor patiënten met een vermoeden van COVID-19 als voor hen met een bevestigde COVID-19. De richtlijn spitst zich toe op algemene aandachtspunten voor het erkennen (bv. informatie voor alle COVID-19 patiënten over mogelijke symptomen en situaties waarin een arts moet geraadpleegd worden) van langdurige COVID alsook op de aanpak ervan (bv. ontwikkeling van zorgpaden die naast zelf-management en eerstelijnszorg ook gespecialiseerde opvolging voorzien; snelle aanpak van acute levensbedreigende problemen). 
Contact
Karin Rondia (FR)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG
Published on: 
18-02-2021