Logo of the Belgian government
 
R276

Naar een uitbreiding van de terugbetaling van de hepatitis c-behandelingen?

KCE Reports 276A

De nieuwe antivirale middelen tegen hepatitis C zijn meer doeltreffend en hebben minder nevenwerkingen dan de oude, maar zijn ook zeer duur: ongeveer €40.000  per behandeling. Momenteel wordt deze behandeling enkel terugbetaald voor patiënten met gevorderde leverschade en bij levertransplantatie. De minister van Volksgezondheid heeft al aangekondigd dat ze de terugbetaling vanaf 2017 zal uitbreiden naar patiënten met minder gevorderde schade. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om op de ingeslagen weg verder te gaan, met het oog op het uiteindelijk behandelen van alle besmette patiënten, want hoe eerder men behandelt, hoe groter de gezondheidswinst.

Dergelijke uitbreiding van de terugbetaling moet wel stapsgewijs gebeuren, om de uitgaven van de ziekteverzekering onder controle te houden.Om een grotere prijskorting te verkrijgen en om de terugbetaling sneller te kunnen uitbreiden zouden ook andere pistes kunnen worden bewandeld, zoals het lanceren van een openbare aanbesteding, samen met andere landen. Meer lezen...

Reference KCE Reports 276A
Type Health Technology Assessment (HTA)
Auteurs Gerkens Sophie, Thiry Nancy, Hulstaert Frank, Robays Jo
Taal De synthese is beschikbaar in het Nederlands. Het rapport is beschikbaar in het Engels.
Keywords Antiviral Agents; Cost-Benefit Analysis; Hepatitis C, Chronic
published on 15-11-2016