KCE en Huisarts 05

Wij stellen met genoegen vast dat het aantal inschrijvingen op onze nieuwsbrief, die speciaal voor huisartsen wordt opgesteld, steeds toeneemt. Daaruit durven wij afleiden dat het KCE vandaag voor u meer geworden is dan een vage overheidsorganisatie uit Brussel, en dat het zijn plaats als onafhankelijke onderzoeksinstelling (waar we trots op zijn !) in het federale zorglandschap ingenomen heeft. Ook in een tijd van steeds striktere budgettair beperkingen blijven wij onverminderd aanbevelingen formuleren om ons gezondheidssysteem voor iedereen toegankelijk te houden, zonder dat dit daarbij aan kwaliteit inboet.

Zoals in elke editie geven wij u hieronder een zeer bondig overzicht van onze recente rapporten, die interessant kunnen zijn voor uw dagelijkse praktijk. We wensen u veel leesplezier !

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

VACCIN TEGEN PNEUMOKOKKEN : IN OUDE POTTEN MAAKT MEN DE BESTE SOEP

R274

De KCE-studie over de vaccinatie tegen pneumokokken leidde tot een onverwachte conclusie: het oudere 23-valent vaccin blijkt interessanter dan het nieuwe 13-valent. Interview met Dr Germaine Hanquet, auteur van het rapport en specialiste in vaccinologie bij het KCE. 

LICHT HOOFDTRAUMA: EEN CT-SCAN NEMEN OF NIET ? 

Jaarlijks worden er in België ongeveer 26.000 hoofdtrauma’s opgelopen. De meeste (89%) zijn gelukkig lichte trauma’s. Wat dan te doen? Omdat men het risico niet wil lopen om een mogelijk zwaar hersenletsel over het hoofd te zien, wordt bij deze patiënten uit voorzorg vaak een CT-scan uitgevoerd. Daarbij wordt er geen rekening gehouden met de kosten en de blootstelling aan de schadelijke stralen. Kunnen we degenen die een reëel risico lopen, dan niet beter identificeren ? 

Trauma_0

HEPATITIS C NA EEN TRANSFUSIE : WAT TE ZEGGEN AAN DE SLACHTOFFERS VAN EEN BESMETTING? 

Mogelijk zijn een aantal van uw patiënten betrokken en vragen ze uw advies over wat ze moeten doen om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. Momenteel kunnen er echter nog geen stappen ondernomen worden.

R273

HEPATITIS C : NAAR EEN BETERE TERUGBETALING VAN DE NIEUWE BEHANDELINGEN ? 

R276

Onze minister van Volksgezondheid kondigde onlangs aan dat de terugbetaling van de nieuwe antivirale middelen  (‘direct-acting antivirals’) vanaf januari 2017 zal worden uitgebreid naar de patiënten met stadium F2.

Le KCE juicht dit toe en stelt zelfs voor om nog verder te gaan, en om alle personen die drager van het virus zijn, te behandelen. 

OVER KEIZERSNEDEN HOOR JE POSITIEVE EN NEGATIEVE DINGEN. WAT TE GELOVEN ? 

Het KCE ploos alle wetenschappelijke literatuuruit  over de gevolgen van een keizersnede om niet-medische redenen voor moeder en kind op korte en lange termijn  (er bestaat geen enkele twijfel over het voordeel van de andere keizersneden). 

R275

KCE TRIALS : ER IS EEN ROL WEGGELEGD VOOR DE HUISARTSEN IN KLINISCH ONDERZOEK 

Clinical Trials logo

Video : Sallie Lamb, Sallie Lamb University of Oxford (UK)

ENQUÊTE OVER HET GEBRUIK VAN KLINISCHE RICHTLIJNEN ! 

VOLG ONS OP: 

 

Twitter account Linkedin Youtube Facebook

Uw feedback is altijd welkom feedback

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
11-06-2020