IMRT, een nieuwe vorm van radiotherapie voor kanker: minder bijwerkingen, maar effecten op langere termijn onduidelijk

  • 26 juli 2007

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een evaluatie uitgevoerd van het klinisch nut en de kost van IMRT (intensiteitsgemoduleerde radiotherapie) voor de behandeling van kanker van hoofd en hals, prostaatkanker en borstkanker. Deze complexe techniek laat toe meer gericht te bestralen, wat belangrijk kan zijn als tumoren zich naast stralingsgevoelige organen bevinden. De positieve en negatieve effecten op lange termijn zijn onvoldoende gekend. De kosteneffectiviteit van de behandeling is onbekend. Daartegenover staat een jaarlijkse meerkost tot 20 miljoen euro.

IMRT is een vorm van uitwendige radiotherapie waarbij de straling nog beter gericht wordt op de tumor en dus minder op de omringende gezonde weefsels. De techniek werd een tiental jaar geleden ontwikkeld en wordt nu steeds meer toegepast. Men kan een hoge stralingsdosis toedienen aan de tumor terwijl er minder nevenwerkingen ontstaan door bestraling van omliggende organen. Zo worden bijvoorbeeld de speekselklieren meer gespaard bij hoofd -en halskanker (met minder droogheid in de mond tot gevolg), of de endeldarm bij prostaatkanker (met minder kans op bloedingen in de darm). Bij bestraling voor borstkanker is er minder kans op huidirritatie bij een deel van de patiënten.

De effecten van IMRT op langere termijn zijn nog niet goed gekend. Omdat de totale stralingsdosis bij IMRT hoger is dan bij klassieke radiotherapie bestaat er theoretisch een grotere kans op nieuwe tumoren veroorzaakt door de bestraling. Vooral kinderen en jongere personen lopen dit risico. Gebruikers en fabrikanten van deze technologie moeten zich hiervan bewust zijn.  Een blijvende inspanning met verbetering van de apparatuur is nodig om deze risico’s te beperken.

In België krijgen jaarlijks 30.000 kankerpatiënten een behandeling met radiotherapie. Vorig jaar werden er 2200 behandeld met IMRT, maar in de toekomst zal dit aantal aanzienlijk stijgen. Momenteel gebruikt de helft van de 24 radiotherapie centra in België al IMRT toestellen. De behandeling van hoofd –en halskanker met IMRT is anderzijds zeer complex. Daarom raadt het KCE de centralisatie ervan aan in een beperkt aantal centra die actief deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek over IMRT.

Verder zijn er meer vergelijkende lange termijn gegevens nodig van de patiënten die werden behandeld met IMRT. Enkel op die manier kan men een mogelijk overlevingsvoordeel ten opzichte van klassieke radiotherapie kennen

Over de kosteneffectiviteit van IMRT bestaan er onvoldoende bruikbare gegevens. Het KCE heeft wel berekend dat indien in België hals-, hoofd-, prostaat - en borstkanker in de toekomst met IMRT zouden behandeld worden, dit voor het RIZIV een jaarlijkse meeruitgave tot 20 miljoen euro zal betekenen.

GERELATEERDE LINKS
CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG