Hypothesen voor de pathogenese van langdurige covid

De onderliggende mechanismen (pathogenese) die langdurige COVID veroorzaken zijn nog grotendeels ongekend. Bovendien is het spectrum van symptomen erg uitgebreid; Waarschijnlijk zijn er meerdere mechanismen bij betrokken en is er ook wisselwerking tussen deze mechanismen. De wetenschappelijke gegevens hierover zijn nog erg beperkt en heterogeen en beschrijven verschillende verschijningsvormen, duurtijd en ernst van de symptomen. De resultaten die we in dit rapport beschrijven moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het gaat hier voorlopig enkel over hypothesen die niet veralgemeend mogen worden en die nog verder zullen evolueren.

Op dit moment kunnen we twee categorieën van mechanismen onderscheiden die de oorzaak kunnen zijn van langdurige symptomen na de acute episode van COVID-19:

  • mechanismen die verbonden zijn aan specifieke orgaanschade die werd opgelopen tijdens de acute fase van de ziekte en waarvan de blijvende symptomen een gevolg zijn;
  • mechanismen die niet verbonden zijn aan specifieke en objectief vastgestelde orgaanschade, zoals bijvoorbeeld abnormale immuun- of ontstekingsreacties die allerhande problemen kunnen veroorzaken (stoornissen ter hoogte van microcirculatie of stolling; fibrose, auto-immuun ziekten of metabole problemen).

Langdurige COVID dient onderscheiden te worden van het Post Intensieve Zorgen Syndroom (PICS of Post-Intensive Care Syndrome), dat geassocieerd is met fysieke, psychologische en cognitieve symptomen op lange termijn bij patiënten die op de afdeling intensieve zorgen verbleven (niet noodzakelijk omwille van COVID-19).

Link naar het wetenschappelijk rapport (in het Engels versie 18/05/2021)

Link naar de samenvatting (in het Nederlands versie 18/05/2021 )

Contact
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
JAARVERSLAG
Published on: 
18-05-2021