Jaarverslagen

Elk voorjaar publiceert het KCE een jaarverslag over zijn activiteiten van het voorbije jaar. Het jaarverslag wordt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers meegedeeld en op de KCE website gepubliceerd.

U kan onze jaarverslagen gratis downloaden.

Published on: 
27-06-2017