Antibioticagebruik bij pyelonefritis: ziekenhuizen boeken goede resultaten

  • 21 oktober 2004

Acute pyelonefritis (infectie van het nierbekken) zorgt voor bijna 6000 ziekenhuisopnames per jaar. Deze infectieziekte treft vooral seksueel actieve jonge vrouwen.

Pyelonefritis wordt met antibiotica behandeld, waarbij de keuze van antibiotica tussen ziekenhuizen varieert. In haar strijd om antibioticaresistentie tegen te gaan publiceert de Commissie voor coördinatie van antibioticabeleid (BAPCOC) evidence-based richtlijnen, waaronder in 2002 een richtlijn voor pyelonefritis. Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft nu, in samenwerking met de antibioticabeleidscommissie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een studie beëindigd over die verschillen in voorschrijfgedrag bij vrouwen met pyelonefritis.

Elk ziekenhuis krijgt binnenkort een feedback hierover. Naast een puur cijfermatige vergelijking voor ligduur, kostprijs, e.d. bevat het rapport ook een kwalitatief luik: Een door het Kenniscentrum nieuw ontwikkelde methode zal toelaten dat een ziekenhuis zijn voorschrijfgedrag heel precies kan vergelijken met de aanbevelingen. De algemene resultaten zijn positief: voor bijna 70% van de gevallen met pyelonefritis bij vrouwen tussen 16 en 60 jaar worden de aanbevelingen goed gevolgd. In sommige ziekenhuizen benadert dit percentage zelfs 100%. In een aantal ziekenhuizen is er daarentegen werk aan de winkel en zou het rapport stof tot discussie moeten geven.

GERELATEERDE LINKS
CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG