Werkprogramma

Lopende en geplande studies
Enquête WIV

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) vroeg het KCE om via een enquête na te gaan welke impact gezondheidsproblemen volgens de bevolking hebben op de levenskwaliteit. De resultaten zullen worden gebruikt om het gezondheidsbeleid mee uit te stippelen. Door deel te nemen aan deze enquête draagt u dan ook actief bij tot de verbetering van ons gezondheidssysteem.

Studievoorstel voor het jaarprogramma 2020

Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van een oproep tot studievoorstellen voor het studieprogramma van 2020 en later, kan u zich hier inschrijven.

 

Enquête geestelijke gezondheidszorg

In ons land kampt één op drie personen met geestelijke gezondheidsproblemen (Gezondheidsenquête- 2013). De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) belangt ons dan ook allemaal aan, als patiënt, of een familielid van een patiënt, of als beleidsmaker of zorgverlener. 
 

Evenementen

Het betrekken van patiënten bij onderzoek rond gezondheidszorgbeleid. Waarom? Wanneer ? Hoe ?

Op het programma staat een plenair gedeelte in de voormiddag, met presentaties van het KCE, de Koning Boudewijnstichting, onderzoekers en patiënten.

In de namiddag organiseert het KCE een workshop voor patiënten, mantelzorgers, familieleden van patiënten, patiëntenvertegenwoordigers en ziekenfondsen over hoe patiënten concreet bij beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg kunnen betrokken worden.

CONTACT
Published on: 
11-07-2017