Werkprogramma

Studievoorstel voor het jaarprogramma 2020

Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van een oproep tot studievoorstellen voor het studieprogramma van 2020 en later, kan u zich hier inschrijven.

 

CONTACT
Enquête

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) vroeg het KCE om via een enquête na te gaan welke impact gezondheidsproblemen volgens de bevolking hebben op de levenskwaliteit. De resultaten zullen worden gebruikt om het gezondheidsbeleid mee uit te stippelen. Door deel te nemen aan deze enquête draagt u dan ook actief bij tot de verbetering van ons gezondheidssysteem.

Published on: 
11-07-2017