Voordelen, nadelen en haalbaarheid van het invoeren van ‘Pay for Quality’ programma’s in België

KCE Reports 118A (2009)

De vraag om de kostprijs van de gezondheidszorg onder controle te houden klinkt steeds luider. Tegelijkertijd wordt verwacht dat diezelfde gezondheidszorg kwalitatief hoogstaand is. Het concept Pay for Quality (P4Q) kan misschien aan die behoeften beantwoorden. Bij P4Q wordt de vergoeding van de zorgverlener niet alleen gekoppeld aan de hoeveelheid geleverde zorg, maar ook aan de kwaliteit van die zorg. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht in samenwerking met UGent, KU Leuven, ULg en UA welke lessen uit buitenlandse initiatieven kunnen getrokken worden. Het stelde vast dat de meerderheid van de P4Q programma’s een variërend en globaal matig positief effect hebben op de zorgkwaliteit en dat negatieve effecten nauwelijks voorkomen. Om P4Q in België toe te passen, moet er echter aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
16-11-2009