Verklaring van toegankelijkheid

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) verbindt zich ertoe zijn websites en Webapplicaties toegankelijk te maken overeenkomstig de wet van 19 juli 2018  - Wet inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van organisaties in de publieke sector.

Opstellen van de huidige verklaring van toegankelijkheid

  • De huidige verklaring werd opgesteld op 23 januari 2019.
  • De laatste herziening vond plaats op 27 januari 2020

Verbetering van de toegankelijkheid

Toegankelijkheid vormt een integraal onderdeel van onze communicatiedynamiek. Onze medewerkers houden er permanent rekening mee, en ook onze externe partners worden systematisch gewezen op het belang ervan. Concreet houdt dit in dat een intern team de toegankelijkheid van onze verschillende publicaties steeds probeert te verbeteren.

Daarbij wordt de toegankelijkheid van onze websites en webapplicaties regelmatig getest met behulp van tools.

Mate van conformiteit aan de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de toegankelijkheidsnormen voor mensen met een handicap. De mate waarin een organisatie deze regels invoert, wordt uitgedrukt in niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Onze publicaties hebben gedeeltelijk niveau WCAG 2.1 - AA

Beperkingen en alternatieven

We doen al het mogelijke om onze sites en applicaties voor iedereen toegankelijk te maken. Desondanks hebben we ons doel nog niet bereikt. Hieronder vindt u een kort overzicht van nog openstaande werkpunten en mogelijke oplossingen:

 

Werkpunt Oplossing Stand van zaken Datum
Drie velden hebben nog geen beschrijving Aanpassing van de betrokken velden door toevoeging van een beschrijvende tekst Lopende januari 2018
WAI-ARIA : Aria Label incorrect Nagaan of er een label bestaat, en aanpassing Lopende januari 2018
PDF-file niet toegankelijk Aanpassing van de gebruikte modellen (identificatie van afbeelding) Lopen de  januari 2018

 

Feedback

Aarzel niet om feedback te geven over de toegankelijkheid van onze websites en applicaties, door een mail te sturen naar kce_webmaster@kce.fgov.be.

We zullen trachten om u binnen de 5 werkdagen een eerste reactie te sturen.

Published on: 
04-06-2020