Toekomstige behoefte aan residentiële ouderenzorg in België: projecties 2011-2025

Toekomstige behoefte aan residentiële ouderenzorg in België: projecties 2011-2025

KCE Reports 167A (2011)

Over 15 jaar is 1 op 5 Belgen ouder dan 65 jaar, en bijna 3% van de bevolking ouder dan 85. Met het oog op de vergrijzing  vroegen de beleidsmakers aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een wetenschappelijke raming van het aantal plaatsen die de volgende 15 jaar in rusthuizen nodig zullen zijn. Dankzij de samenwerking met het Federaal Planbureau werd er een projectiemodel ontwikkeld. Daaruit blijkt dat er 149.000 tot 177.000 bedden zullen nodig zijn in 2025. Jaarlijks komt dit neer op 1.600 tot 3.500 nieuwe plaatsen, afhankelijk van het scenario. Deze toename zou gedeeltelijk kunnen worden opgevangen door meer thuiszorg te organiseren. Maar zich beperken tot het minimum van 149.000 bedden is alleen haalbaar als het aanbod van de thuiszorg met de helft toeneemt, bovenop de uitbreiding die alleszins nodig zal zijn door de vergrijzing. De periode tot 2025 moet worden beschouwd als een ‘inloopperiode’. Daarna zal de vraag zelfs nog meer toenemen. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
10-11-2011