Studie 2017-14 (HSR) Methode voor het identificeren van de reële noden van patiënten

Lopende studie - Dit project heeft als doel om een praktisch haalbare en betrouwbare methode te ontwikkelen voor het verzamelen van informatie over de behoeften van patiënten. Terwijl iedereen het er over eens is dat de behoeften van patiënten in overweging moeten worden genomen in besluitvormingsprocessen, bestaat er geen consensus over hoe informatie over behoeften van patiënten kan en zou moeten worden verzameld. Het is nochtans erg belangrijk om te weten wat patiënten nodig hebben om het onderzoek naar en de ontwikkeling  van nieuwe interventies te sturen en om de meerwaarde van nieuwe interventies te beoordelen. Deze kennis draagt bij tot een meer behoefte-gedreven gezondheidszorgsysteem. Het identificeren van de behoeften van patiënten is echter niet eenvoudig en kent obstakels en beperkingen. Deze zullen besproken worden in de studie en er zullen oplossingen voor worden gezocht teneinde een praktisch haalbare methode voor het identificeren van de behoeften van patiënten te ontwikkelen.

Published on: 
19-02-2018