Studie 2016-52 (HSR) Organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen in België

Lopende studie - Op vraag van de interkabinettenwerkgroep (IKW) ‘taskforce geestelijke gezondheidszorg’ voert het KCE een onderzoek naar de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor de volwassen Belgische bevolking. De studie zal het huidige Belgische zorgaanbod beschrijven en eventuele lacunes in of overlap tussen de bestaande diensten identifiëren. De resultaten van deze studie zou de beleidsmakers moeten ondersteunen bij het stellen van prioriteiten en het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot de organisatie van geestelijke gezondheidszorg. 

Published on: 
17-10-2017