Studie 2015-14 (HSR) Gepaste zorg in de laatste levensfase

Lopende studie - Veel mensen sterven na een (lange) ziekte, bijvoorbeeld na kanker, orgaanfalen of dementie. Vaak werden deze aandoeningen al gedurende lange tijd voor het overlijden behandeld. In de laatste levensmaanden vinden daarbij soms nog invasieve diagnostiek of agressieve behandelingen plaats. En hoewel ze misschien het leven wat verlengen, zijn deze interventies niet altijd gepast en is het niet zeker dat ze de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Veel dokters en ook patiënten willen echter zo lang mogelijk doorgaan met curatieve behandelingen. Daardoor is palliatieve zorg niet mogelijk, of wordt ze te laat opgestart.
In dit project zullen we de meningen verzamelen van patiënten, familieleden en zorgverleners over wat zij (niet) beschouwen als gepaste zorg in de laatste levensfase, wat de mechanismen zijn die daartoe leiden, en hoe ongepaste zorg kan worden voorkomen.

Published on: 
10-07-2017