Studie 2021-50 (HSR) Telemonitoring in COVID-19

Lopende studie - Recent lanceerde het RIZIV een pilootproject waarbij zorgverleners COVID-19 patiënten thuis kunnen opvolgen via telemonitoring. De doelgroep in dit project zijn patiënten met een positieve COVID-19 test en milde symptomen en/of risicofactoren, die zich aanmelden op de spoedafdeling of via de huisarts. Anderzijds kunnen COVID-19 gehospitaliseerde patiënten ook in de interventie worden opgenomen bij ontslag uit het ziekenhuis, en verder in de thuissituatie opgevolgd worden. 

Het doel dat deze interventies voor ogen hebben is de werklast op het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de huisartsen te verminderen, door het vrijwaren van ziekenhuisbedden (hospitalisaties vermijden en ligduur verkorten), en een betere ondersteuning te bieden door technologische oplossingen. Met behulp van digitale toepassingen en telemetrie, worden een aantal vitale parameters opgemeten en worden symptomen systematisch bevraagd en real-time digitaal doorgestuurd naar een platform waar een professioneel (medisch) team deze informatie opvolgt. Hierbij wordt een samenwerking opgezet tussen verschillende actoren zoals de huisarts, de thuisverpleegkundige, het ziekenhuis, de specialisten, het (medische) telemonitoring team, het technische team, en de patiënt (en mantelzorger). 

Het RIZIV vroeg het KCE om na te gaan hoe de interventies die door de verschillende consortia van zorgverleners worden aangeboden eruit zien, en welke patiënten er in deze projecten worden opgenomen. Een groot deel van het onderzoek zal zich focussen op hoe deze actoren de interventie ervaren hebben, wat goed liep, wat minder goed liep, en vooral hoe deze telemonitoring interventie (met zijn mogelijkheden en beperkingen) later zou kunnen geïmplementeerd worden bij andere doelgroepen. 

Published on: 
26-03-2021