Studie 2020-04 (HSR) Long-COVID

Lopende studie - Op vraag van de Franstalige koepelorganisatie van patiëntenverenigingen, de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) heeft het KCE een studie over ‘Long-COVID’ toevoegen aan zijn jaarprogramma 2021.  

Long-COVID is een nieuw fenomeen en er zijn nog veel onduidelijkheden, bovendien verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en studies die tot nieuwe inzichten kunnen leiden. De aanpak van deze KCE-studie zal dan ook verschillend zijn van reguliere KCE-studies. We voorzien de creatie van een webpagina waarop we de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent long-COVID samenvatten en op regelmatige tijdstippen actualiseren. We focussen hierbij op de definitie van long-COVID, de frequentie, de symptomen, de evolutie en onderliggende risicofactoren. Er zal op deze webpagina ook een eerste rapport verschijnen over de behoeften en ervaringen van patiënten. Dit rapport zal gebaseerd zijn op publiek beschikbare bronnen (media, sociale media). Indien er grote (inter-)nationale studies met een sterke onderliggende methodologie verschijnen zal op de webpagina ook een samenvatting met verwijzing naar de originele studie worden toegevoegd.  In het najaar van 2021 zal een klassiek KCE-rapport verschijnen. Dit zal naast de meest recent inzichten op basis van de literatuur ook de resultaten van een bevraging die door het KCE wordt uitgevoerd bij Belgische patiënten ivm hun ervaringen en behoeften omvatten.

Published on: 
08-01-2021