Studie 2020-02 (HSR) Evaluatie van projecten Protocol 3

Lopende studie - In 2010 lanceerde het RIZIV een financieringsprogramma (Protocol 3) voor innovatieve projecten. Het is gericht op zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen met complexe zorgbehoeften, die thuis willen blijven wonen. De ‘Protocol 3’ projecten omvatten casemanagement, ergotherapie, psychologische follow-up, gezondheidsvoorlichting en nachtelijke controlebezoeken.  

Het doel van de huidige evaluatiestudie is om te leren van de ervaringen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners met deze projecten. Verder willen we nagaan wat de barrières en facilitatoren zijn en waar er ruimte voor verbetering is.
 

Published on: 
21-01-2021