Studie 2019-20 (HTA) Kosteneffectiviteit van meerlagig schuimverband met een siliconen kleeflaag bij het voorkomen van doorligwonden

Lopende studie - Een door de overheid gefinancierde, gerandomiseerde klinische studie (RCT) werd opgezet om na te gaan of de toevoeging van meerlagig schuimverband met een siliconen kleeflaag aan conventionele preventiemaatregelen de incidentie van doorligwonden bij risicopatiënten in het ziekenhuis vermindert, in vergelijking met alleen preventiemaatregelen. Deze verbanden worden aangebracht op het heiligbeen, de hielen en de grotere trochanter. Op basis van de resultaten van deze studie zal een economische evaluatie van de kosteneffectiviteit van deze interventie in de Belgische context worden uitgevoerd.

Published on: 
08-05-2020