Studie 2019-15 (HSR) Schuldsaldoverzekering voor chronisch zieke patiënten: evaluatie en aanpassing van de referentieroosters

Lopende studie - Personen die aan kanker hebben geleden of die met een chronische aandoening kampen, lopen een verhoogd gezondheidsrisico. Om deze reden hebben zij grote moeite om een overlijdensverzekering (schuldsaldoverzekering) af te sluiten, die nodig is voor een hypotheeklening, voor de aankoop van vastgoed. 

Sinds 2006 heeft Frankrijk maatregelen genomen om de toegang tot een schuldsaldoverzekering te vergemakkelijken en deze meer betaalbaar te maken voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. België liet zich hierdoor inspireren en voerde de wet van 4 april 2019 in. Deze voorziet een ‘recht op vergetelheid’ voor bepaalde persoonlijke verzekeringen. Het recht geeft mensen die 10 jaar geleden genezen werden verklaard van kanker, de mogelijkheid om zich zonder verhoogde premie, te wijten aan deze aandoening, te verzekeren.

De wet van 4 april 2019 laat ook verminderde wachttijden toe voor bepaalde aandoeningen (kanker of chronische aandoeningen) die in twee referentieroosters werden opgenomen (Koninklijk Besluit van 26 mei 2019, dat de wettekst vervolledigt). De wet bepaalt dat het KCE deze referentieroosters om de twee jaar zal evalueren. Dit moet gebeuren in functie van de medische vooruitgang en de beschikbare wetenschappelijke gegevens over kanker of de chronische ziekten die in de wettekst worden vermeld. Het KCE zal vervolgens zijn voorstel voor de aanpassing van de referentieroosters meedelen aan het Opvolgingsbureau voor de tarifering.

Published on: 
02-06-2020