Studie 2019-14 (HSR) Organisatie van een nationaal ECMO programma

Lopende studie - Extracorporele membraan oxygenatie (ECMO), ook gekend als extracorporele life support (ECLS), is een tijdelijke en zeer gespecialiseerde levensondersteunde techniek. Het is bedoeld om patiënten van wie het hart en/of de longen tijdelijk niet goed kunnen functioneren, ondersteuning te bieden bij de bloedsomloop en/of de ademhaling.
ECMO wordt overwogen wanneer alle conventionele therapieën falen of slechte resultaten opleveren. Patiënten die hiermee behandeld worden hebben een hoge morbiditeit en mortaliteit.

Deze studie wil een antwoord geven op vijf onderzoeksvragen die verschillende aspecten behandelen, waaronder: de klinische effectiviteit en veiligheid van ECMO bij verschillende indicaties, factoren die een belangrijke rol kunnen spelen bij de effectiviteit en veiligheid (bv. opleiding, ervaring, enz.), beschikbaarheid en gebruik van ECMO in België, huidige terugbetaling en organisatie in België in vergelijking met andere landen, en de kosten voor de behandeling met ECMO.
Deze analyse moet ons in staat stellen aanbevelingen te doen aan de Belgische autoriteiten over de terugbetaling, gebruik en organisatie van ECMO in ons land.
 

Published on: 
26-02-2021