Studie 2019-13 (HSR) Ambulante ondersteuning voor mensen die lijden aan het Obstructieve Slaap Apneu Syndroom - OSAS

Lopende studie - Het onderwerp van dit Health Services Research (HSR) onderzoek is het obstructieve slaap apneu syndroom (OSAS) bij volwassenen. In België wordt op dit moment de diagnose en de behandeling gecoördineerd door ziekenhuizen. De diagnose (anamnese, klinisch onderzoek, polysomnografie en soms andere testen) gebeuren er in erkende slaaplaboratoria. De behandeling, meestal met een apparaat dat ademhaling met positieve druk ondersteunt tijdens de slaap (Continuous Positive Airway Pressure   CPAP) wordt opgevolgd vanuit deze slaaplaboratoria via een conventie met het RIZIV. Het ziekenhuis krijgt een dagelijkse vergoeding voor deze opvolging en voor het ter beschikking stellen van het apparaat.

We willen met dit onderzoek evalueren of dit diagnostisch en therapeutisch deel gedeeltelijk zou kunnen verschuiven naar de ambulante sector, zoals in sommige buurlanden gebeurt. We zullen daarbij kijken naar zowel de ‘peer-reviewed’ als de grijze literatuur, om de epidemiologie van OSAS en de diagnostische en therapeutische effectiviteit in de ambulante omgeving voor welbepaalde patiënten te onderzoeken. We zullen ook de aanpak in een aantal Europese landen beschrijven en vergelijken met het huidige Belgische systeem. De bestaande internationale richtlijnen zullen beschreven worden en we zullen ook een literatuur review doen rond de kosteneffectiviteit van de verschillende benaderingen.

Published on: 
20-12-2019