Studie 2019-12 (HSR) Preventie en behandeling van post-intensive care syndroom (PICS)

Lopende studie - Dit syndroom wordt waargenomen bij een groot deel van de patiënten die lang op de intensive care verbleven. Het wordt gekenmerkt door fysieke, cognitieve en mentale stoornissen, die onafhankelijk van de kritieke beginperiode optreden. PICS kan leiden tot moeilijkheden in het dagelijks leven en bij de werkhervatting en zelfs tot langdurige arbeidsongeschiktheid. Risicofactoren zijn o.a. langdurige mechanische beademing en immobiliteit, diepe sedatie, gebrek aan contact met de naasten en onderbreking van de slaap-waakcyclus.

Het eerste, preventieve deel van deze studie heeft tot doel strategieën voor te stellen voor de Belgische intensive care afdelingen, om het aantal gevallen van PICS bij volwassenen te verminderen. Daarin wordt op basis van de wetenschappelijke literatuur de effectiviteit van de bestaande interventies onderzocht, wordt de huidige situatie van de Belgische intensive care afdelingen beschreven, en wordt nagegaan wat de organisatorische belemmeringen en facilitatoren zouden zijn bij de implementatie van deze strategieën.


Het andere gedeelte is gericht op het ondersteunen van huisartsen en ziekenhuisprofessionals bij het herkennen, informeren en eventueel doorverwijzen van deze patiënten naar passende zorg. Naast het evalueren van de effectiviteit van de detectietools en de zorgmodellen voor PICS-gerelateerde aandoeningen, zal deze studie ook rekening houden met het perspectief van de patiënten.
 

Published on: 
25-02-2021