Studie 2019-11 (HSR) Gezinsgerichte gekoppelde ouder-kind zorg voor premature pasgeborenen

Lopende studie - Het onderwerp van deze studie is de organisatie van gezinsgerichte (family-centred) gekoppelde zorg voor premature pasgeborenen en hun ouders in de neonatale zorg.

De wetenschappelijke literatuur toont aan dat een vroege hechting tussen ouders en premature pasgeborenen een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van de baby op korte en lange termijn. Op dit moment bestaan er verschillende zorgmodellen om deze vroege hechting te ondersteunen (zoals couplet- of ontwikkelingsgerichte-, kangoeroe- of koalazorg). Het KCE zal de effectiviteit van deze zorgmodellen onderzoeken aan de hand van een systematische literatuurstudie.

Daarbij zullen de sterke en zwakke punten in de huidige Belgische organisatie en het financieringssysteem van gezinsgerichte gekoppelde zorg worden geïdentificeerd. Daarnaast zal de huidige organisatie en financiering in België worden vergeleken met bestaande internationale best-practices.

Op basis van dit alles zal het KCE aanbevelingen formuleren om deze zorg in de Belgische afdelingen neonatologie te verbeteren.

 

Published on: 
25-02-2021