Studie 2019-10 (HSR) Hulpmiddelen bij de doorverwijzing tussen vroedvrouwen en gynaecologen tijdens de prenatale opvolging door vroedvrouwen

Lopende studie - In 2019 werd in KCE-rapport 326 een algemene en geïntegreerde prenatale zorgorganisatie voorgesteld, met een harmonieuze transitie tussen professionals en tussen de eerstelijns- en gespecialiseerde zorg. In de huidige studie wilt het KCE tools ontwikkelen voor een veilige doorverwijzing tussen vroedvrouwen en gynaecologen, tijdens de prenatale opvolging door vroedvrouwen. Onze methodologie bestaat uit een literatuuronderzoek en een analyse van goede praktijken op nationaal en internationaal niveau. Op basis hiervan zullen we tools ontwikkelen, in samenwerking met de belangrijkste stakeholders.

Published on: 
25-02-2021