Studie 2019-08 (HSR) Naar een snellere, onderbouwde beslissing over de terugbetaling van innovatieve medische producten

Lopende studie - Nieuwe medische producten (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen) worden pas toegankelijk voor de meeste Belgische patiënten wanneer ze door de ziekteverzekering (RIZIV) worden terugbetaald. De fabrikant van het product moet hiervoor een aanvraagdossier bij de bevoegde RIZIV-commissie indienen.  Deze commissie stelt echter bij de beoordeling van dit dossier vaak grote onzekerheden vast rond de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het product, en de potentiële impact op het RIZIV-budget. Dit gebrek aan ‘evidence’ vertraagt of verhindert zelfs de terugbetaling van vaak innovatieve producten.

In het huidige project zal het KCE een aantal recente terugbetalingsdossiers van innovatieve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen onderzoeken, en de wetenschappelijke evidence bekijken die door de fabrikant beschikbaar werd gesteld. De sterke en zwakke punten van deze evidence, die reeds door de RIZIV-commissie werden geïdentificeerd, zullen worden geanalyseerd. Gebaseerd op deze analyse zullen er, samen met de verschillende stakeholders, oplossingen verkend worden om de ontbrekende evidence te vervolledigen en om deze ‘evidence gaps’ in de toekomst te vermijden.

Published on: 
25-02-2021