Studie 2019-07 (HSR) Impact van teleconsultatie in de gezondheidszorg in België

Lopende studie - Telegeneeskunde rukt de laatste decennia op. Er zijn diverse vormen van telegeneeskunde, zoals ‘telemonitoring’, waarbij lichaamsfuncties van op afstand door een sensor worden gemonitord en bijgehouden, of ‘tele-expertise’, waarbij zorgverleners op digitale wijze een beroep doen op collega’s voor advies. 

In deze studie focussen we echter op ‘teleconsultatie’. Hieronder verstaan wij een interactieve communicatie tussen een patiënt en een zorgverlener door middel van een video & audio verbinding over een gezondheidsprobleem en die als vervanging dient van een regulier persoonlijk contact.
In dit project zullen we enkel kijken naar teleconsultatie bij mensen met een chronische lichamelijke aandoening.

Het doel van het onderzoek is inzicht te verwerven in:

1. De effecten en effectiviteit van teleconsultatie bij patiënten met chronische lichamelijke ziekte 
2. De barrières en facilitatoren die ervaren worden door zorgverleners en patiënten bij het implementeren en gebruiken van teleconsultaties
3. Hoe andere landen teleconsulaties hebben ingevoerd in hun gezondheidszorgsysteem
om zo aanbevelingen te kunnen formuleren voor verder beleid aangaande het invoeren van teleconsultaties in het Belgische gezondheidszorgsysteem.

Voor dit onderzoek zullen we de internationale wetenschappelijke literatuur bestuderen en nagaan wat de ervaringen in Frankrijk en Nederland zijn.
 

Published on: 
14-01-2020