Studie 2019-06 (HSR) Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke handicap

Lopende studie - Hebben mensen met een verstandelijke handicap dezelfde toegang tot gezondheidszorg als de algemene bevolking? Op welke belemmeringen stuiten zij en wat zijn de factoren die de toegang zouden kunnen verbeteren? Om deze vragen te beantwoorden, zullen wij de literatuur bestuderen, stakeholders bevragen (kwalitatieve gegevens: nominale groepen, interviews...) en kwantitatieve gegevens analyseren.

Published on: 
26-02-2021