Studie 2019-05 (HSR) Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van eierstokkanker

Lopende studie - In 2017 was eierstokkanker de tiende meest voorkomende tumor bij vrouwen in België; dat jaar werden 784 nieuwe gevallen gediagnosticeerd, waarvan twee derde in een vergevorderd stadium.

In 2016 publiceerde het KCE al een richtlijn voor de diagnose, behandeling en opvolging van eierstokkanker (KCE-rapport 268). Op basis van deze richtlijn, internationale auditrapporten en wetenschappelijke publicaties zal het KCE, in nauwe samenwerking met het Belgische Kankerregister en een team van klinische experts, een reeks indicatoren ontwikkelen om de kwaliteit van de zorg die in de Belgische ziekenhuizen wordt geboden aan vrouwen met eierstokkanker, te evalueren. Deze aanpak werd met succes gebruikt om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met borstkanker, testiskanker, slokdarm- en maagkanker, longkanker en hoofd- en halskanker te evalueren. 

Eerdere analyses van het Belgische Kankerregister hebben de enorme spreiding van de zorg voor patiënten met eierstokkanker aangetoond. In 2004-2008 werden ze in 113 verschillende ziekenhuizen verzorgd, met een sterk wisselend jaarlijks volume. Deze studie zal ook de huidige spreiding van de zorg en het verband tussen ziekenhuisvolume enerzijds en zorgprocessen en –resultaten anderzijds nagaan.

Published on: 
18-02-2020