Studie 2019-04 (HSR) Woonzorgcentra: een survey ter ondersteuning van het beleid omtrent personeelsomkadering

Lopende studie - Het KCE publiceerde in 2019 een studie over personeelsnormen in de acute ziekenhuizen. Als onderdeel van deze studie werd een survey afgenomen bij verpleegkundigen over de volgende aspecten: werkomgeving, personeelsomkadering, welzijn & jobtevredenheid en zorgaspecten (bv. missed care). Deze survey was zeer informatief voor het beleid. 
In deze studie zal een gelijkaardige survey, aangepast aan de context van de woonzorgcentra, worden afgenomen bij zorgkundigen en verpleegkundigen werkzaam in woonzorgcentra. Het KCE werkt hiervoor samen met de onderzoeksequipe van Prof. Jeroen Trybou (UGent). 
 

Published on: 
26-02-2021