Studie 2018-72-02 (Method) Process note voor het betrekken van patiënten bij KCE-projecten

Lopende studie - In 2019 publiceerde de KCE een position paper over het betrekken van patiënten bij zijn onderzoeksprojecten. In een volgende stap zullen we een procesnota opstellen om de verschillende principes, die werden geïdentificeerd als wenselijk voor onze projecten, in de praktijk te brengen. Deze procesnota zal de bruikbare methoden voor het betrekken van patiënten bij ons beleidsvoorbereidend onderzoek oplijsten. Ze zal gebaseerd zijn op de ervaringen van andere onderzoeksinstellingen en op de standpunten van de patiënten zelf of hun vertegenwoordigers (ziekenfondsen, patiëntenverenigingen en koepelorganisaties van patiëntenverenigingen).

Published on: 
02-06-2020