Studie 2018-53 (HTA) Immunoglobuline gebruik

Lopende studie - Het project heeft als objectief het huidig gebruik en de terugbetaling van immunoglobulines te beschrijven, dit te vergelijken met andere landen en via een “rapid review” de beschikbare evidentie rond effectiviteit en kost-effectiviteit kritisch te onderzoeken.

De finale doelstelling is om aanbevelingen te kunnen geven omtrent het gebruik en terugbetaling van immunoglobulines voor die indicaties waar ze meest effectief blijken.

 

Published on: 
06-05-2019