Studie 2018-52 (HSR) Forensische jeugdpsychiatrie

Lopende studie - Sinds 2002 zijn er, op projectbasis, zogenaamde ‘for-K’ bedden gecreëerd. Dit is een specifieke zorgvoorziening voor jongeren met mentale problemen, die in aanraking zijn gekomen met het gerecht. De federale overheid overweegt om op termijn de projectfinanciering van ‘for-K’ bedden om te zetten naar een structurele financiering binnen de Belgische ziekenhuisfinanciering.

Op vraag van de FOD volksgezondheid, zal het KCE in deze studie nagaan wat de behoefte is aan dergelijke zorgvoorziening, waarbij voornamelijk gebruik gemaakt zal worden van kwalitatieve informatie uit interviews met de betrokken stakeholders. Hiernaast zal tevens de vraag naar, het aanbod aan, en het gebruik van de zogenaamde ‘for-K’ in de afgelopen jaren worden geanalyseerd. 

Het doel van de studie is achtergrondinformatie te verzamelen die nuttig kan zijn bij de beleidsbeslissing omtrent een structurele financiering van deze ‘for-K’ bedden.
 

Published on: 
16-03-2020