Studie 2018-50 (HSR) Operationalisering van processen en beheerstructuren voor het federale EBP-programma

Lopende studie - Vandaag is het Belgische Evidence-Based Practice (EBP) landschap versnipperd over een breed scala van actoren en stakeholders. In 2016 stelde de Minister van Volksgezondheid een conceptuele nota voor aan het KCE, met het verzoek om een algemeen bestuursplan te ontwikkelen voor de coördinatie van alle EBP-processen en -groepen, waarbij alle bestaande EBP-activiteiten op federaal niveau worden aangestuurd. Dit EBP-programma zou uiteindelijk het gebruik van EBP door alle eerstelijnszorgverleners in België moeten verbeteren.

Het huidige project bouwt verder op het EBP Plan dat door het KCE werd ontwikkeld en werd goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid. De eerste stap bestaat uit het identificeren - en ontwikkelen of verfijnen - van alle processen, procedures, en verantwoordelijkheden en rollen van alle partners en structuren binnen het EBP-programma, in termen van prioriteitstelling, ontwikkeling, validatie, verspreiding en implementatie van richtlijnen of EBP-producten, evenals evaluatie, beleidsvorming, management van en feedback over het EBP-programma. De huidige EBP-partners, vertegenwoordigers van de overheid, zorgverleners en ook patiënten zullen bij dit proces worden betrokken. De tweede stap zal de opstart en de operationalisering van al deze structuren en processen omvatten.

Published on: 
19-09-2018