Studie 2018-17 (HSR) Organisatie en bereikbaarheid van spoeddiensten in het Belgische ziekenhuislandschap

Lopende studie - Het Belgische ziekenhuislandschap wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid van spoeddiensten. Dit zorgt voor een hoge 24/7 toegankelijkheid van spoedgevallenzorg. Anderzijds is het aantal spoedcontacten op een groot aantal ziekenhuissites laag.  Eén van de conclusies van KCE Report 263 over de organisatie en financiering van spoeddiensten was dat een vermindering van het aantal spoeddiensten aangewezen is. Internationaal zijn schaalvoordelen een belangrijke motor achter deze hervormingen, maar efficiëntie en toegankelijkheid moeten hierbij in evenwicht zijn. Het doel van deze studie is om de organisatie (bijvoorbeeld openingsuren binnen een ziekenhuisnetwerk), het aantal en de geografische spreiding van spoeddiensten te beoordelen.

Dit zal gebeuren op basis van een evaluatie van de toegankelijkheid (op basis van geografische informatiesystemen - GIS) en efficiëntie-analyses.

Dit laatste omvat een onderzoek van de relatie tussen activiteit (bijvoorbeeld het aantal spoedcontacten) en (personeels-) kosten. Een literatuuroverzicht van organisatievormen van spoeddiensten voor specifieke groepen (bijvoorbeeld ouderen en kinderen) zal worden uitgevoerd om lessen te trekken voor de Belgische context.

Published on: 
19-09-2018