Studie 2018-11 (HSR) Evaluatiecriteria rond wilsonbekwaamheid

Lopende studie - Wils(on)bekwaamheid speelt steeds meer een centrale en decisieve rol in de zorg. Heel wat belangrijke keuzes in de zorg hangen immers daarvan af: is een patiënt in staat om geïnformeerde toestemming te geven, moet een wettelijke vertegenwoordiger worden aangesproken, kan de patiënt op een vrijwillige en overwogen basis om euthanasie verzoeken, enz.?

Zorgverleners maken de inschatting of een patiënt al dan niet wilsbekwaam is naar best vermogen, maar moeten hierbij vooral vertrouwen op hun persoonlijk inschattingsvermogen. objectieve hulpmiddelen worden hiertoe in België zeer zelden gehanteerd. Het is echter van groot belang dat deze beoordeling gefundeerd is en zoveel mogelijk geobjectiveerd kan worden. Dit onderzoek identificeert de noden (o.a. de moeilijkheden, faciliterende elementen en instrumenten) van zorgverleners en patiënten bij het beoordelen en in stand houden van wilsbekwaamheid.

Published on: 
19-09-2018