Studie 2018-08 (HSR) Kwaliteit van de zorg in borstklinieken en in andere ziekenhuizen

Lopende studie - Borstkanker is momenteel de meest voorkomende vorm van kanker en de meest frequente oorzaak van sterfgevallen door kanker bij vrouwen in België. Volgens de resoluties van het Europees Parlement van 2004 en 2006 wordt van de Europese lidstaten verwacht dat alle patiënten met borstkanker toegang hebben tot gecertificeerde multidisciplinaire borstcentra. 

Sinds 2008 heeft België erkende borstklinieken. In december 2013 heeft een nieuw Koninklijk Besluit de 'coördinerende borstklinieken' ingevoerd, die zich onderscheiden van de 'satelliet borstklinieken'. Toch worden veel vrouwen met borstkanker nog steeds buiten de erkende centra behandeld, omdat artsen die werken in ziekenhuizen die niet als borstkliniek erkend zijn, nog steeds patiënten met borstkanker mogen behandelen.

Met dit project willen we de kwaliteit van de zorg die wordt geboden in de 'coördinerende borstklinieken', de 'satelliet borstklinieken' en de andere ziekenhuizen evalueren. Verder willen we bekijken of volume en zorgprocessen een invloed hebben op bijvoorbeeld de overleving van borstkankerpatiënten. Het onderzoek kan beleidsmakers helpen om de bestaande regelgeving voor borstklinieken te evalueren en, indien nodig, verder bij te sturen.

Published on: 
06-04-2020