Studie 2018-07 (HSR) Optimale organisatie en financiering van een bariatrisch zorgtraject

Lopende studie - Het KCE voert een studie uit over de organisatie en financiering van het zorgpad voor patiënten die een bariatrische ingreep ondergaan. De studie focust op de zorg die gegeven wordt voorafgaand aan de heelkunde alsook op de follow-up zorg die gegevens wordt na ontslag uit het ziekenhuis. In een eerste deel, wordt de huidige situatie in België geanalyseerd en beschreven op basis van een analyse van de literatuur, de terugbetalingsregels en op basis van een kwalitatieve studie waarin patiënten en zorgverstrekkers bevraagd zullen worden.

In een tweede deel van de studie zal er gekeken worden welke elementen er mogelijk tot een verbetering kunnen leiden. Dit deel zal gebaseerd zijn op een evaluatie van klinische richtlijnen en het bestuderen van de organisatie en financiering van zorg voor deze patiëntengroep in een selectie van landen. Deze mogelijke verbeter elementen zullen onder de vorm van beleidsscenario’s worden afgetoetst bij de Belgische stakeholders.

Published on: 
04-10-2018