Studie 2018-06 (HSR) De somatische zorg bij personen met een ernstige psychiatrische aandoening

Lopende studie - Het KCE voorziet een studie over de somatische zorg van personen met een ernstige psychiatrische aandoening in een verblijfscontext: een psychiatrische ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis, of een initiatief beschut wonen. Het doel van het project is inzicht te verwerven in de organisatie van deze somatische zorg en bekijken of deze kan verbeterd worden.

Het project zal de somatische zorg voor de psychiatrische patiënt in België beschrijven, barrières en knelpunten identificeren door middel van interviews met belanghebbenden, en de financiële aspecten van somatische zorg nader bekijken. Daarnaast zullen de bestaande internationale richtlijnen worden bestudeerd. Samen met de stakeholders zullen prioriteiten worden vastgelegd en zal er naar mogelijke manieren worden gezocht om deze zorg te verbeteren.

Published on: 
27-05-2019