Studie 2018-04 (GCP) Klinische richtlijn voor het gebruik van antibiotica in tandartspraktijken

Lopende studie - Een van de hefbomen voor een verantwoord gebruik van antibiotica is de beschikbaarheid van actuele richtlijnen voor gezondheidswerkers. Op dit moment zijn er geen richtlijnen beschikbaar voor tandartsen, hoewel ze wel bevoegd zijn om antibiotica voor te schrijven. Volgens de gegevens van Farmanet (RIZIV) schreven tandartsen in de periode 2011-2015 jaarlijks tussen de 1,5 en 1,6 standaard dagdoseringen (‘Defined Daily Doses’ (DDD) per 1 000 inwoners voor. Dit komt neer op 5% van de totale hoeveelheid antibiotica in de ambulante sector. Het doel van dit project is om een richtlijn op te stellen voor tandartsen zodat antibiotica op een verantwoorde, ‘evidence based’ manier wordt gebruikt bij de indicaties waarvoor ze momenteel in de Belgische tandartspraktijk het vaakst worden voorgeschreven.

Published on: 
05-09-2019