Studie 2018-02 (HTA) De kosteneffectiviteit van uitgaven aan innovatieve farmaca in de oncologie

Lopende studie - De medische vooruitgang staat niet stil. Jaarlijks worden er vele nieuwe geneesmiddelen en andere interventies geïntroduceerd op de markt. In een kader van beperkte budgettaire middelen kan het terugbetalen van bepaalde farmaceutische specialiteiten betekenen dat andere zorg niet (meer) terugbetaald kan worden. Dit is het zogenaamde 'verdringingseffect'. Het KCE zal onderzoeken in welke mate de uitgaven in de laatste jaren aan nieuwe farmaceutische specialiteiten in het domein van de oncologie gezondheidswinst opleveren.

Published on: 
26-02-2018