Studie 2018-01 (HTA) De kosteneffectiviteit van het voorschrijven van statines bij primaire preventie

Lopende studie

Dit project beoogt:

  • de Belgische situatie te beschrijven en te analyseren met inbegrip van de patronen van het gebruik en de terugbetalingsvoorwaarden,
  • een snelle HTA met een kritische evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke informatie over effectiviteit en kosteneffectiviteit van statines voor primaire preventie,
  • clinici en patiënten richtlijnen en tools aanreiken om patiëntparticipatie te bevorderen in het besluitvormingsproces over de primaire preventie van hart- en vaatziekten met statines.
Published on: 
12-02-2018