Studie 2018-01-02 Ontwikkelen van een beslissingsondersteunend hulpmiddel voor het voorschrijven (of niet) van statines in primaire preventie

Lopende studie - Het KCE ontwikkelt een beslissingsondersteunend hulpmiddel voor het voorschrijven (of niet) van statines voor de primaire preventie van cardiovasculaire accidenten. Deze tool heeft de vorm van een interactieve website, waarmee de huisarts het risiconiveau van de patiënt met en zonder statines kan testen. Bedoeling is om deze tijdens de raadpleging te gebruiken en de argumenten voor en tegen het gebruik ervan met de patiënt tegen elkaar af te wegen. De risicobeoordeling wordt uitgevoerd met behulp van de Belgische of Europese SCORE (optioneel), en de argumenten zijn gebaseerd op het HTA-rapport nr 306 van januari 2019.

Published on: 
06-09-2019