Studie 2017-50 (HSR) Organisatie van materniteit en pediatriedienst in het Belgische ziekenhuislandschap

Lopende studie - Het Belgische ziekenhuislandschap wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid van materniteiten en pediatriediensten, en beide hebben een lage gemiddelde bezettingsgraad. Een van de conclusies van KCE Report 289 was dat een vermindering van het aantal materniteiten aangewezen is. Internationaal zijn schaalvoordelen een belangrijke motor achter deze hervormingen, maar efficiëntie en toegankelijkheid moeten hierbij in evenwicht zijn.

Het doel van deze studie is om het aantal en de geografische spreiding van materniteiten en pediatriediensten te beoordelen. Dit zal gebeuren op basis van een evaluatie van de toegankelijkheid (op basis van geografische informatiesystemen - GIS) en schaalvoordelen. Dit laatste omvat een analyse van de relatie tussen activiteit (bijvoorbeeld het aantal bevallingen) en (personeels-) kosten. De organisatie van pediatriediensten in een selectie van landen zal worden bestudeerd en een literatuuroverzicht van specifieke organisatievormen zal worden uitgevoerd om lessen te trekken voor de Belgische context.

Published on: 
03-10-2018