Studie 2017-50-2 (HSR) Organisatie van pediatriediensten in het Belgische ziekenhuislandschap

Lopende studie - Het Belgische ziekenhuislandschap wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid van pediatriediensten met een lage gemiddelde bezettingsgraad. Deze lage gemiddelde bezettingsgraad verbergt echter periodes van piekactiviteit, zoals tijdens de wintermaanden.

Het doel van deze studie is om de capaciteit voor pediatriediensten in het ziekenhuis te analyseren, met speciale aandacht voor de variabele bezettingsgraad. De analyse zal gebaseerd zijn op gedetailleerde gegevens over de activiteit in pediatriediensten (MZG) en op een bevraging van Belgische ziekenhuizen. De organisatie van pediatriediensten in een selectie van landen zal worden bestudeerd om lessen te trekken voor de Belgische context.

Published on: 
08-05-2019