Studie 2017-50-1 (HSR) Organisatie van materniteiten in het Belgische ziekenhuislandschap

Lopende studie - 

Het Belgische ziekenhuislandschap wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid van materniteiten met een lage gemiddelde bezettingsgraad. Een van de conclusies van KCE Report 289 was dat een vermindering van het aantal materniteiten aangewezen is. Internationaal zijn schaalvoordelen een belangrijke motor achter deze hervormingen, maar efficiëntie en toegankelijkheid moeten hierbij in evenwicht zijn.

Het doel van deze studie is om het aantal en de geografische spreiding van materniteiten te beoordelen. Dit zal gebeuren op basis van een evaluatie van de toegankelijkheid (aan de hand van geografische informatiesystemen - GIS) en schaalvoordelen. Dit laatste omvat een analyse van de relatie tussen activiteit (bijvoorbeeld het aantal bevallingen) en (personeels-) kosten.

Published on: 
08-05-2019